Escorpí robòtic hidràulic artesanal

Escorpí robòtic hidràulic onstruït artesanalment amb làmines de fusta, tubs de plàstic i xeringues.

Related Posts