Equacions amb diversos termes amb Valor absolut ( i d’altres sense) – II –

Resolució perl mètode dels “punts crítics” i anàlisi dels d’escenaris definits en els intervals resultants.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.