Entrevista de Feina

En una entrevista de feina no serveix de res el currículum, ni dir que el teu defecte més gran es ser perfeccionista, perquè hauràs de demostrar tot el teu poder.

Actuació
TERESA ROIG
SARA MARTÍN

Edició
Direcció
Producció
Càmera i So
Adaptació de guió
MARC ROVIRA

Data de rodatge
2022-08-011

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.