Entrevista a Xavier Camps, director del Col·legi d’educadors i educadores socials de Catalunya

Entrevista a Xavier Camps, director del Col·legi d’educadors i educadores socials de
Catalunya, a la jornada de presentació de la Plataforma Zero Abandonament el 7 de març
de 2023.

Related Posts