Emergència climàtica i decisions econòmiques

No es pot continuar prenent decisions econòmiques sense incloure criteris ambientals i socials. Decisions com l’ampliació de la V21 i l’ampliació del Port de València generen forts impactes ambientals negatius que no podem permetre.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.