Embelliment de la ciutat

La noblesa o la solidesa dels materials, i la qualitat de l’execució, testimonien el caràcter monumental que devien tenir els edificis públics de Baetulo quan la ciutat es trobava en el moment de plenitud.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.