Els programes de noves oportunitats han de format part de l’ecosistema educatiu del territori

Quines són les claus del retorn a l’educació? Què és allò que fa efectius els programes de noves oportunitats?

Els programes de noves oportunitats són més efectius quan es desenvolupen amb la complicitat d’altres agents educatius i comunitaris del territori. La Begonya Gasch, directora de la Fundació El Llindar, assenyala que aquesta complicitat s’ha d’aconseguir, en primer lloc, gràcies a estratègies de gran política educativa, però també gràcies a la dinamització de les xarxes educatives dels municipis. Tot plegat s’ha d’acabar materialitzant també en una bona tasca d’orientació feta des dels centres educatius.

Llegeix l’article “Com fer efectius els programes de noves oportunitats?”
https://fundaciobofill.cat/blog/la-mirada-professional-com-fer-efectius-els-programes-de-noves-oportunitats

Aquest vídeo és un extracte de l’acte “Segones oportunitats: quines són les claus del retorn a l’educació?”. L’acte va tenir lloc el 10 de maig de 2022, en el marc del projecte ‘Recerca i acció! Evidències que transformen l’educació’, un punt de trobada entre la recerca i la pràctica educativa amb el que volem contribuir a transformar el coneixement sobre les estratègies i polítiques educatives en claus i palanques per a l’acció.
https://fundaciobofill.cat/recerca-i-accio

#RecercaiAcció

Related Posts