Els objectius de Catalunya en l’agenda educativa post 2015 – Eduard Vallory

En Eduard Vallory, president del Centre UNESCO Catalunya @Unescocat, convida als diferents actors educatius de Catalunya a participar activament al blog del projecte «Educació post 2015. Equitat i qualitat per a tothom» (http://www.edupost2015.cat/), per tal de contribuir al debat internacional en el marc de la definició dels objectius del Mil•leni. La UNESCO es planteja objectius que van més enllà de l’educació pel desenvolupament i que inclouen elements que afecten a la comunitat educativa catalana i ens permeten alhora fer una revisió de la situació actual.

Al debat mundial hi ha diversos elements que ens interpel•len com ara deixar enrere el model d’escola selectiva i donar pas a l’escola orientadora. Pensar com poder introduir les metodologies d’aprenentatge amb resultats d’èxit. Com desenvolupar un sistema d’avaluació competencial, com desenvolupar una metodologia d’aprenentatge al llarg de la vida tant per a l’alumnat com per al professorat, la igualtat de gènere, l’enfortiment de la democràcia o el desenvolupament sostenible, entre d’altres elements.

Les aportacions de les persones que hi participin, juntament amb la feina que es desenvoluparà al llarg d’aquest any permetran fer una aportació des de Catalunya que contribuirà a aquest debat internacional.

«Educació Post 2015. Equitat i qualitat per a tothom» és un projecte liderat pel Centre UNESCO de Catalunya i la Fundació Jaume Bofill, orientat a fer una contribució al debat sobre la revisió dels objectius per a l’educació mundial post 2015 que està promovent UNESCO.

Per tal de poder contribuir a aquest debat mundial, el projecte «Educació Post 2015. Equitat i qualitat per a tothom» convoca a la comunitat educativa de Catalunya a presentar les seves reflexions i propostes per als propers 15 anys a través de diferents mitjans i formats.

Per a més informació: http://www.edupost2015.cat/ http://www.fbofill.cat/index.php?codmenu=01&not=1146. #Edupost2015

Related Posts