Els “Mozos por la constitución”, les filtracions d’interior, les actituds de la ultradreta…

Els “Mozos por la constitución”, les filtracions d’interior, les actituds de la ultradreta espanyolista, l’actuació de la conselleria…
Quina deriva hi ha a Mossos? Cal actuar per aturar el desprestigi al que exposen el cos.
I aturem els enfrontaments mossos-independentistes!

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.