Els compassos simples

En aquest vídeo s’expliquen els diferents tipus de pulsacions, els compassos simples de 2, 3 i 4, i les mètriques binàries, ternàries i quaternàries.
També és posen exemples de cadascun d’ells.
Finalment s’explica que indica el número de dalt i de baix de l’indicador de compàs.

Related Posts