El trànsit a la ciutat

El transport en carro jugava un paper molt important en la vida de les ciutats romanes, ja que servia tant per al desplaçament de passatgers com per proveir la població d’una gran varietat de materials.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.