El tepidarium

Un espai previ entre ekl frigidarium i el caldarium, és a dir, una sala tèbia

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.