El subjecte i el predicat

Vídeo on s’expliquen els conceptes de “subjecte” i de “predicat”
Primera part.
Contacte: ricard.bertran@gmail.com

Related Posts