El retaule de Sant Nin i Sant Non

El 27 de desembre de l’any 1458 els parroquians i parroquianes de Sant Pere van decidir encarregar la construcció d’un retaule al pintor Jaume Huguet, un dels artistes més prestigiosos del moment, qui realitzaria una de les seves peces més reconegudes e importants de la pintura gòtica catalana.
El nou retaule tindria una doble advocació, d’una banda està dedicat als patrons de la pagesia que eren Sant Abdó i Senen (sant Nin i sant Non) i d’altra banda està dedicat als patrons de la medicina Sant Cosme i Sant Damià.

En aquest vídeo us faig una petita explicació sobre la història que hi ha darrere d’aquestes imatges i us animo a consultar altres fonts on hi ha moltes més explicacions, amb més detall i molt millor explicat del que he pogut fer jo 🙂

Sobre el martiri de Sant Abdó i Senén, les fonts parlen que van ser degollats i d’altres que foren decapitats, i en altres que van patir tots dos martiris… malgrat que en el retaule només es veu el segon martiri, al vídeo faig menció dels dos 🙂

BIBLIOGRAFIA

La imatge dels sants Cosme i Damià, reflex de les relacions entre la població negroafricana i la societat hispana entre els segles XVI-XVII per Cecilio Tieles Ferrer, L’article versa sobre l’evolució del tractament, en la pintura i escultura, de la llegenda de la cama negra i del miracle dels sants Damià i Cosme com a reflex dels canvis en les relacions entre els negroafricans i la societat blanca espanyola que van permetre el sorgiment del euroafricà. Concepte que es proposa per a un nou individu i cultura; un afrodescendent amb cultura europea.

Jaume Huguet i el retaule dels sants Abdó i Senén, per Joaquín Yarza Luaces, Article 8, RACO (www.raco.cat)

https://es.wikipedia.org/wiki/Retablo_de_los_santos_Abd%C3%B3n_y_Sen%C3%A9n

https://www.primeroscristianos.com/santos-abdon-y-senen-30-de-julio/

Una Història de Terrassa, coordinador de l’obra Manuel Márquez Berrocal, diferents autors, Ajuntament de Terrassa.

La Seu d’Ègara. Esglésies de Sant Pere de Terrassa. Quaderns del Museu 5. Edita Ajuntament de Terrassa. https://www.terrassa.cat/documents/12006/24968787/Quadern+Seu+Egara.pdf/148b8442-4f3e-44fe-83b3-bcdac1a8efdf

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.