El natural i insoportable esdevenir 6

“(…) assumir un fals paper és una forma natural de protegir el propi jo en ambients hostils. Aquestes disfresses són necessàries, sobretot quan el verdader estat interior és de la gravetat, la feina, la creació.”

“L’ego és la caricatura que les persones confonen amb el seu jo, l’ego és el frau, l’actor, el travesti del jo.”

Anaïs Nin, “Diaris 1 i 2”

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.