El llindar de rendibilitat de l’empresa. Examen #PAU Economia de l’empresa

Preparació de les proves d’accés a la universitat #PAU2020 de l’assignatura d’ Economia de l’ Empresa. Resolució d’un exercici sobre el llindar de rendibilitat examen de juny de 2019.
Vídeo sobre l’ Anàlisi de ràtios: https://youtu.be/iYLsi4A6e0Q
Vídeo sobre el Balanç de situació: https://youtu.be/jY0UALpl-_s
Vídeo sobre el Compte de pèrdues i guanys: https://youtu.be/WfiZbf0ysoE

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.