El Claustre Major de la Cartoixa d’Escaladei (Priorat)

El Claustre Major de la Cartoixa d’Escaladei (Priorat)

Conferenciant: Josep M. Vila i Carabasa (Arqueòleg)

Moderadora: Marina Miquel Vives (Subdirecció General del Patrimoni Arquitectònic, Arqueològic
i Paleontològic)

Entre els mesos de juny i desembre de 2020 es va executar el projecte de restauració del claustre Major de la Cartoixa d’Escaladei. Aquesta obra, va ser promoguda per l’Agència Catalana del Patrimoni Cultural amb la col·laboració de l’INCASÒL i cofinançada per la Fundació La Caixa.
L’objectiu del projecte era doble. En primer lloc, recuperar l’estructura bàsica del claustre Major de
la darrera època de funcionament de la Cartoixa (segles xvi i-xvi i i) per obrir-lo a la visita pública.
En segon terme, i seguint les propostes del Pla Director, es preveia excavar en la meitat oriental
del pati del claustre on hi havia constància de la presència de restes de les petites ermites
ocupades pels cartoixans de la primera època d’Escaladei (segles xi i i-xvi i) i que havien quedat
amortitzades per la construcció del claustre actual.

La intervenció va permetre, a banda de recuperar l’estructura original del claustre modern, identificar i excavar completament dues de les ermites del segle xi i i corresponents al claustre major romànic i també parts de les cel·les d’un petit claustre que es va aixecar a principis del segle xv davant la capçalera de l’església. L’excavació va permetre estudiar l’estructura del claustre original i dels seus components (pati, galeries, cel·les), descriure l’estructura interior de les petites ermites i comparar-la amb la de les fases modernes. Finalment, es van dur a terme diverses anàlisis per tal de mirar de determinar tant l’entorn vegetal de la cartoixa en època medieval, com també elements vinculats amb les plantacions en els jardins de cada cel·la i amb l’alimentació diària dels monjos.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.