El CAP, un agent de canvi per a pal·liar les desigualtats socials en salut

Per abordar les desigualtats socials, el sistema sanitari hi té un paper rellevant tot i que totes tres coincideixen que “no és l’únic actor que cal que intervingui” i que la clau “ és coordinar tots aquests actius en salut per avançar en la promoció de la salut”. Per a la Blanca, des de l’atenció primària cal fer la tasca d’oferir a la població tots els recursos i serveis que necessitin, així com facilitar l’accessibilitat en tot el seu ampli espectre. “Nosaltres som qui millor coneixem la població del barri i, per tant, hem d’adaptar el que oferim a la realitat social que tenim”.

Related Posts