El CAP Primer de Maig pioner a implantar la teràpia canina en pacients infantils

El servei de Pediatria del CAP Primer de Maig de Lleida va posar en marxa un projecte de teràpia assistida amb gossos, Extra-Can, dirigit a infants de 3 a 8 anys que han de sotmetre’s a una extracció sanguínia o dental.
El projecte, que va començar al mes de maig del 2019, consisteix a incorporar una gossa de teràpia com a suport i acompanyament del nen o la nena, amb l’objectiu de reduir-los l’angoixa a través de la distracció.
Aquesta teràpia implica estar 10 minuts abans de l’extracció amb l’animal, perquè l’infant hi interactuï. Posteriorment, es procedeix a fer l’extracció en companyia de la gossa i, finalment, es deixen 5 minuts més d’interacció.

L’objectiu és la disminució de la por i de l’ansietat i que es generi en els infants un record positiu.

Es tracta d’un projecte de recerca de l’IDIAPJGol.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.