Ebri Knight, la lluita de ‘Guerrilla’ com a filosofia – TresdeuTV

Entrevistem dos dels membres d’Ebri Knight. Albert Avilés i Arnau Aymerich ens parlen del seu nou disc “Guerrilla”, a més de la seua experiència per Alemanya i la cançó del Festivern, entre d’altres coses.

Producció de la Revista Tresdeu.com
Agraïments: Nèstor Costa i Javi Reaktiu

AVÍS LEGAL I SOBRE ELS DRETS
Ni la revista Tresdeu ni TresdeuTV són propietaris de la música o les imatges utilitzades, i no les utilitzarà amb ànim de lucre ni en perjudici dels seus propietaris. Aquest vídeo s’acull a la classificació de contingut ‘fair use’.

DISCLAIMER
Neither Tresdeu magazine nor Tresdeu TV are the owners of the music and images used, and will not use them for profit or detriment of their owners. This video is classified as a ‘fair use’ content.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.