Dos grans eixos per a les diferents propostes d’innovació educativa – Jordi Musons

En Jordi Musons @jordimusons, en el marc del projecte «Educació post 2015. Equitat i qualitat per a tothom» (<a href="http://www.edupost2015.cat/" target=”_blank” rel=”nofollow”>http://www.edupost2015.cat/), estableix dos grans canals per a les diferents propostes d’innovació educativa que s’han anat desenvolupament en el si del nostre sistema educatiu. El primer emmarca el trencament de l’estructura de l’aula, de l’escola, com a únic espai educatiu; el segon contempla tot allò relacionat amb la transformació curricular, una transició cap a un model més obert, transversal.

Així mateix, en Jordi considera que queden molts reptes per assolir, com ara el replantejament del model d’avaluació interna així com el global del sistema educatiu, per tal que contemplin aquesta visió competencial i global de l’alumne, plantejar un model de transformació del rol docent i reformular l’espai de l’educació informal a l’escola. Conclou dient que s’ha de “deixar de dir que hem de canviar les coses per simplement fer-les canviar ara”.

«Educació Post 2015. Equitat i qualitat per a tothom» és un projecte liderat pel Centre UNESCO de Catalunya i la Fundació Jaume Bofill, orientat a fer una contribució al debat sobre la revisió dels objectius per a l’educació mundial post 2015 que està promovent UNESCO.

Per tal de poder contribuir a aquest debat mundial, el projecte «Educació Post 2015. Equitat i qualitat per a tothom» convoca a la comunitat educativa de Catalunya a presentar les seves reflexions i propostes per als propers 15 anys a través de diferents mitjans i formats.

Per a més informació: http://www.edupost2015.cat/ http://www.fbofill.cat/index.php?codmenu=01&not=1146. #Edupost2015

Related Posts