Discusió d’un Sistema d’Equacions Lineals

Anàlisi d’un Sistema d’Equacions Lineals en funció del valor d’un coeficient desconegut, fent ús del Teorema de Rouché-Fröbenius.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.