Diagrama/Estructura de Lewis

Per representar els electrons de valència (situats a la capa de valència) utilitzarem els diagrames de Lewis. Això ns permetrà representar els enllaços entre àtoms d’una manera molt ràpida i senzilla.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.