Desbridament autolític

Aplicació de productes desbridants al llit d’una úlcera.
Vídeo realitzat per Miriam Berenguer Pérez i Evaristo García Pastor. Grup d’autors del monogràfic de Ferides de l’AMF 2011.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.