Defecte de massa i estabilitat nuclear. Química.

Explicarem el què és el defecte de massa d’un àtom a partir d’un exemple i la seva relació amb l’estabilitat nuclear i l’energia d’enllaç.
Per calcular la massa real dels àtoms, s’ha de sumar la massa en unitats de massa atòmica dels protons i neutrons que formen el nucli de l’àtom.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.