Dàmaris Gelabert – L’hora del conte (Àudio Oficial)

Cançó de la Dàmaris Gelabert inclosa en el disc NATURALMENT. Àlbum disponible en versió física i digital a:

iTunes: href=”https://apple.co/2IyDx7I” target=”_blank” rel=”nofollow”>https://apple.co/2IyDx7I
Totsona: https://bit.ly/2GYZFen

Lletra i música: Dàmaris Gelabert

Lletra:

L’hora del conte, l’hora del conte,
l’hora del conte ha arribat.

Fau-les, ron-da-lles per es-col-tar,
i-l·lus-tra-cions per mi-rar i re-mi-rar.
Fem el si-len-ci, pa-ra a-ten-ció,
dei-xa’t por-tar per la i-ma-gi-na-ció.

L’hora del conte, l’hora del conte,
l’hora del conte ha arribat.

Mil a-ven-tu-res, via-tges pel món,
po-bles per-duts i cas-tells vo-ra el bosc.
Prín-ceps, gra-no-tes molt en-can-tats,
des-co-bri-ràs el se-cret a-ma-gat.

L’hora del conte, l’hora del conte,
l’hora del conte ha arribat.

Fades, pirates, nans i follets,
màgia, emocions quan el conte és obert.
Pà-gi-nes ple-nes d’o-gres i dracs,
so-ta el po-der de les bru-ixes i els mags.

L’hora del conte, l’hora del conte,
l’hora del conte ha arribat. (bis)

Subscriu-te al canal de la Dàmaris i gaudeix de més música!
http://bit.ly/2g0pb6q

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.