Crida retrat gent del Baix Penedès

Vull documentar i mostrar com és el paisatge geogràfic i humà del Baix Penedès. L’estat actual d’aquesta zona és complicada, en l’àmbit social encara està patint les conseqüències de la crisi del 2008, on el Baix Penedès és la comarca amb més atur de Catalunya i l’atur juvenil superior al 50%, amb una clara manca de servies per als habitants (mala connexió amb Barcelona, hospital saturat i amb problemes per trobar metges que hi vulguin treballar, més de 200 famílies en processos de desnonament, etc).
En l’àmbit geogràfic també té problemes, amb un entorn destrossat per la urbanització descontrolada durant dècades, desfragmentació del seu paisatge amb el pas de grans infraestructures com l’AVE i les autopistes AP7 i C-32, la i la manca d’una idea clara de territori, que encara no sap si continua sent un entorn rural o ja a passat a ser definitivament urbà. Actualment balla entre ser el polígon de Barcelona i l’opció de turisme de baix cost als mesos de juliol i agost a Catalunya.

Tot i aquest paisatge desolador, hi ha espai per l’esperança, en tenir indicadors que aquesta zona està sent un pol d’atracció per a persones i famílies amb professions creatives que troben en la comarca un bon lloc per poder desenvolupar les seves professions.

M’agradaria que aquest reportatge servis per donar visibilitat a la comarca, que fos útil per reflexionar quin és el seu estat, i que fos el punt de partida per aprofitar els punts forts i millorar aquesta realitat incòmoda.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.