Creació d’un fitxer de video amb el Movie Maker

Videotutorial que mostra com crear un fitxer de video a paritr d’un projecte de Movie Maker

Related Posts