Creació de Tasca de tipus pregunta i Reutilització d’una tasca.

1.- Crea al teu classroom una tasca de tipus pregunta.
2.- Reutilitza una tasca d’un classroom (si en tens) del curs passat.

Related Posts