Creació de portades, encapçalaments i peus de pàgina

Videotutorial que explica com crear una portada, una capçalera i un peu de pàgina en un document de Writter

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.