Correcció d’expressions escrites. Microrelat (creació)

En aquest vídeo, comente en directe la correcció de sis redaccions que segueixen el model que proposa l’enunciat de la següent fitxa: http://ainamonferrer.com/?p=1662, elaborades pels meus alumnes de C1 durant la setmana de confinament del 30 de març al 5 d’abril, en el marc de la proposta setmanal de treball: http://ainamonferrer.com/?p=2241. He fet servir rúbriques de correcció realistes i ancorades al nivell C1.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.