Correcció de psicos per a opos. ASN-A3-001. Raonament abstracte.

Psicos per a opos. Raonament abstracte. Sèries numèriques. (+ exercicis a https://psicosperaopos.cat/continguts)
Correcció del dossier ASN-A3-001 amb 20 exercicis de sèries numèriques:
-Sèries d’operació simple
-Sèries de combinació d’operacions
-Sèries d’operació complexa
-Sèries evolutives
-Sèries sumatori
-Sèries de diferents nivells
-Sèries alternatives
-Sèries grupals

Si tens dubtes amb algun exercici en concret, vés a buscar-lo directament:
1. 0:18
2. 0:45
3. 1:33
4. 2:18
5. 2:48
6. 3:20
7. 3:55
8. 4:29
9. 5:12
10. 5:50
11. 6:31
12. 7:27
13. 8:18
14. 9:14
15. 10:37
16. 11.28
17. 11:58
18. 12:25
19. 13:03
20. 13:37

Més info i exercicis al nostre blog: http://psicosperaopos.cat
Exercicis per practicar, afegint-te al nostre canal de Telegram: https://t.me/psicosperaopos

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.