COPIAR CONTINGUTS

Breu explicació de com fer còpies de seguretat i importar-les a altres cursos o altres Moodle

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.