Contra la racionalitat: preguntes sense resposta

Arran la filosofia narrativa de Laura Pérez: hem d’atendre més a l’espiritualitat, el misteri i l’enigma, parlem de si la racionalitat és necessària en tots els àmbits de la nostra vida i posem exemples. Espere que vos agrade!

laprestatgeria
// https://laprestatgeria.art.blog
// https://www.instagram.com/laprestatgeria/
// laprestatgeriademarta@gmail.com

0:00 – 0:49 /intro
0:49 – 4:03 /laura pérez i la racionalitat
4:03 – 6:38 /exemples: cançó
6:38 – 7:44 /exemples: llibres I
7:44 – 9:36 /exemples: llibres II
9:36 – 10:54 /exemples: llibre III
10:54 – 13:35 /exemples: pel·lícula
13:35 – 14:05 /final

Related Posts