Consells de pronúncia i rúbrica de l’expressió oral

Mostra i explicació a l’entorn dels principals problemes de pronúncia detectats als examinands de les proves de C1 i de C2 de valencià (segons criteri personal). Explicació del pes “relatiu” que té la pronúncia dins de l’avaluació de l’expressió oral segons els paràmetres del Marc Europeu Comú de Referència (2001; 2017), que són els que segueixen les tres proves oficials de valencià: EOI, JQCV i CIEACOVA. A més, mostre les obres de referència adequades per consultar dubtes sobre l’estàndard oral.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.