Conclusions del “Congrés Internacional de lideratge per l’Aprenentatge”

Els resultats obtinguts en aquest congrés es centren en formar les bases per establir les dimensions del lideratge per a l’aprenentatge amb l’objectiu de dissenyar, implementar i impulsar entorns innovadors d’aprenentatge en què fins al moment s’ha aprofundit relativament poc en els debats nacionals i internacionals.Tres eixos centrals a definir: 1-Marc normatiu, 2-Analitzar estratègies de lideratge, difondre i compartir resultats i 3-Reflexionar sobre com ha de ser aquest sistema d’aprenentatge.

Per Louise Stoll, David Istance i Anna Jolonch.
Congrés Internacional de Lideratge per l’Aprenentatge (Desembre 2013)
http://learningleadershipconference.cat/

Per més informació:
“OECD report on Leadership for 21st Century Learning”

http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/education/leadership-for-21st-century-learning_9789264205406-en#page1

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.