“Comunitats professionals d’aprenentatge: canvi i millora sostenible” 1a part, per Roser Salavert

Què hem après de les escoles amb èxit sostingut? En aquestes escoles els docents se senten i funcionen com a membres de la comunitat escolar. Aquestes escoles proporcionen un context de col·legialitat i d’oportunitats contínues d’interacció per a la millora de la pràctica a l’aula, creant les condicions que fan possible l’èxit sostenible. Aquestes pràctiques docents les podem anomenar “Comunitats professionals d’aprenentatge”. Rosert Salavert, Professora de la Universitat de Fordham (EUA) i exsuperintendent d’Escoles del Departament d’Educació de la ciutat de Nova York.
Classe magistral (primera part)

Per veure la segona part d’aquesta classe magistral: https://www.youtube.com/watch?v=4NxKxPURRkM&index=35&list=PLcsIrUHedr1LORUivintz0jaVzOp4xFK2

Congrés Internacional de Lideratge per l’Aprenentatge (Desembre 2013)
http://learningleadershipconference.cat/

Per més informació:
“OECD report on Leadership for 21st Century Learning”

http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/education/leadership-for-21st-century-learning_9789264205406-en#page1

Leave a Reply

Your email address will not be published.