Com treballar amb els diferents formats de número d’Excel

Petita introducció als formats de número del full de càlcul de Microsoft Excel (número, moneda, data, data llarga, percentatge, fraccions, científic i text), amb exemples i explicació de com fer-los servir i com interpretar-los.