Com s’interpreta un espectre d’Infraroig FT-IR?

Interpretació d’un espectre d’Infraroig per Transformada de Fourier (IR-FT). Presentat per Samantha Abad, professora de l’Institut de La Bisbal.
Vídeo gravat al plató de l’Institut de Ciències de l’Educació (ICE).
El vídeo forma part del projecte “Vídeos per explicar Tècniques Espectroscòpiques i Magnètiques als estudiants de batxillerat” que compta amb el suport econòmic del Consell Social de la UdG, de la Càtedra de Cultura Científica i Comunicació Digital de la UdG i la col·laboració de l’Equip de Ciències Experimentals de l’Institut de Ciències de l’Educació (ICE) de la UdG i dels Serveis Tècnics de Recerca de la UdG.

Related Posts