Com “pintar” l’interior d’una figura curvilínia a Geogebra?

Per poder respondre a aquesta pregunta, és necessari utilitzar les eines de càlcul integral que incorpora aquest programari, definint prèviament les equacions matemàtiques que descriuen la figura. Gràcies, Antonio Medina de Badalona, per proposar-me aquesta qüestió!

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.