Com impulsar les metodologies d’indagació als centres educatius? – César Coll

Entrevista a César Coll, Catedràtic de Psicologia Evolutiva i de l’Educació de la UB, realitzada a Barcelona el 12 de desembre de 2019, en el marc de l’acte “Aprenent per projectes: estratègies i programes que funcionen”.

https://www.fbofill.cat/agenda/aprenent-projectes-estrategies-i-programes-que-funcionen

César Coll identifica tres condicions necessàries per tal que les metodologies d’indagació (com el treball per problemes, per projectes, per disseny) puguin tenir impacte en l’aprenentatge dels alumnes: a) plantejament d’equip i interdisciplinar; b) gestió de temps i espais adaptats a objectius complexos; c) considerar els interessos dels alumnes, per garantir aprenentatges rellevants i valuosos (molt rellevant en els centres més desafavorits).

L’acte va ser organitzat per Ivàlua i la Fundació Jaume Bofill com a part del projecte “Què funciona en educació”, una aposta per aportar evidència científica al debat sobre la política i la pràctica educativa, connectant el rigor analític amb els reptes educatius plantejats al nostre país.

https://www.fbofill.cat/projectes/que-funciona-en-educacio-evidencies-la-millora-educativa

#EduEvidències