Com i per què posar la nostra foto al perfil de Google

Petit tutorial per posar una fotografia en un perfil de Google (per a que surti la nostra cara als nostres correus del Gmail i a les nostres activitats del Classroom) i explicació de per què convé fer-ho.

Related Posts