Com fer llistes amb Microsoft Word

Tutorial fàcil per fer llistes numerades o sense numerar (de vinyetes), d’un nivell o multinivell, amb el processador de text Microsoft Word. Al final s’explica també una mica com donar-lis format i com definir un estil de llista.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.