Com fer gràfics d’Excel amb quantitats que es troben en cel·les no consecutives

Petit tutotial fàcil per fer gràfics en els que intervinguin quantitats que es trobin en cel·les no consecutives amb el full de càlcul Microsoft Excel.

Related Posts