Com és un focus grup de PENTABILITIES?

Una de les claus PENTABILITIES és el feedback que el docent fa amb l’alumne al final de cada cicle. En aquest moment alumne i docent comparteixen les dades recollides i en treuen conclusions de forma conjunta. I com es fa tot aquest procés de retorn? Com es pot estructurar? Quines eines proposa PENTABILITIES?

Troba més informació sobre el programa a:
www.pentabilities.com
www.suporteducatiu.org

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.