Codi de bones pràctiques bancàries | Refinançament de deutes hipoteques | Política social habitatge

Hipoteca | Codi de bones pràctiques bancàries | Refinançament de deutes | Refinançament Hipoteca | Política social habitatge | #hipoteca
El codi de bones pràctiques bancàries, es va redactar el 2012 després de la crisi de l’habitatge. El codi de bones pràctiques és de subscripció voluntària per als bancs i entitats financeres i bancàries, però avui ja són 87 les entitats bancàries que l’han subscrit i el seu compliment és obligatori enfront dels consumidors que han hipotecat el seu habitatge i no poden pagar-la. Es tracta d’una norma que obliga els bancs subscrits al refinançament de deutes dels seus clients, i si no és possible a buscar altres sortides com treus o la dació en pagament de l’habitatge. És una llàstima que només s’apliqui al refinançament d’hipoteca, en pro de la protecció de l’accés a l’habitatge dels ciutadans, i un error que així es vegi, ja que en veritat tot deute pot provocar la pèrdua de l’habitatge encara que no estigui hipotecat, tot crèdit o préstec no pagat pot implicar l’embargament i subhasta de l’habitatge, i no només el préstec hipotecari, garantit amb hipoteca. Llàstima també que els requisits d’accés siguin només per a les famílies denominades en vulnerabilitat amb estrictes requisits. Però és un pas endavant.El refinançament de deutes i d’hipoteques interessa a el banc i als consumidors, ja que és una manera d’evitar impagats, insolvències i permetre que les situacions s’adaptin a la realitat, ja que quan es pren una hipoteca o un préstec a diversos anys, ningú sap el que el futur depara.

Us deixo uns links dels principals bancs per sol·licitar de les vostres entitats bancàries l’aplicació de el codi de bones pràctiques bancàries, en ells hi trobareu els requisits i la documentació que heu de preparar perquè el refinançament sigui possible:

Banco Santander:
https://www.bancosantander.es/es/politica-social-de-vivienda/codigo-de-buenas-practicas
Bankia:
https://www.bankia.com/es/clientes/codigo-buenas-practicas-deudores-hipotecarios/
La Caixa – Caixabank : https://www.caixabank.es/deployedfiles/particulares/Estaticos/pdf/general/FD_BuenasPracticas_BOE_260315.pdf
Banco de Bilbao Vizcaya – BBVA :
https://www.bbva.es/estaticos/mult/medidas_proteccion_deudores_hipotecarios.pdf
ING:
https://www.ing.es/sobre-ing/pdf/CodigoDeBuenasPracticas.pdf
Banco de Sabadell:
https://www.bancsabadell.com/cs/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-disposition&blobheadervalue1=attachment%3B+filename%3DCodigo_buenas_practicas_1-2015_LOPD_ES.pdf&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=8000103393976&bsb=R0JTX011bHRpbWVkaWFfRkEtNjAwMDAwODEyOTU3MS0xMTgzMDE1NjQwMzU1&ssbinary=true

Més informació a http://ruaixvanaarle.com o trucant al telèfon 93 444 84 94
Diari Més
Diari Més Tarragona
Diari Més Camp
Diari Més Ebre
Diari Més Penedès
Diari Més Costa Daurada
Diari Més Digital
Advocats Barcelona
Advocats Barcelona
Advocats Lleida
Advocats Girona
Advocats Tarragona
Advocats Internet
Advocats Online
Advocats Youtube

*** SUBSCRIU-TE ***
Si tens dubtes legals o vols entendre des d’un punt de vista jurídic notícies I temes d’actualitat. Un llenguatge accessible per entendre principis i normes del Dret mercantil, Dret Civil, Dret Penal, Dret laboral, etc.

*** FES LES TEVES CONSULTES I SUGGERIMENTS ***
Deixa un comentari si tens qualsevol dubte sobre aquest vídeo o si vols fer un suggeriment per a propers vídeos.

*** SEGUEIX A RUAIX EN XARXES SOCIALS ***
https://twitter.com/JSRuaix
https://www.facebook.com/josep.serraruaix
https://www.instagram.com/ruaix.vanaarleabogados/
https://twitter.com/ruaixvanaarle
https://plus.google.com/100654059317501122875

HASHTAGS:
#hipoteca #leyhipotecaria #prestamohipotecario #prestamoshipotecarios #prestamo #prestamos #abogado #advocat #abogadobarcelona #abogados #advocats #bancos #banca

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.