Clausura del Simposi

Laia Brufau, directora de Comunicació i Responsabilitat
Social Corporativa de l’ICS i membre del grup PADEICS.
Coordinadora de l’estratègia d’Arts en Salut de l’ICS.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.