Clàusules Nul·les – Hipoteques – La clàusula de venciment anticipat de’préstec i hipoteca és nul·la

Clàusules Nul·les – Hipoteques – La clàusula de venciment anticipat de’préstec i hipoteca és nul·la | Advocat Barcelona
En aquesta ocasió comentem les clàusules de venciment anticipat, que segons l’última jurisprudència de tribunal suprem poden ser nul·les. És una nova nul·litat que afecta els bancs i a el dret bancari. Per als despatxos d’advocats de barcelona i tot Espanya és una nou forma de defensar-se de les execucions hipotecàries i dels desnonaments, ja que actualment tots les hipoteques bancàries tenen aquest tipus de clàusules i les han aplicat per executar els crèdits. La nova sentència es refereix a una hipoteca, però també és aplicable a qualsevol préstec.
Ruaix Legal Tv es el teu advocat a casa, ara també en català.

Més informació a http://ruaixvanaarle.com o trucant al telèfon 93 444 84 94
Diari Més
Diari Més Tarragona
Diari Més Camp
Diari Més Ebre
Diari Més Penedès
Diari Més Costa Daurada
Diari Més Digital
Advocats Barcelona
Advocats Barcelona
Advocats Lleida
Advocats Girona
Advocats Tarragona
Advocats Internet
Advocats Online
Advocats Youtube

*** SUBSCRIU-TE ***
Si tens dubtes legals o vols entendre des d’un punt de vista jurídic notícies I temes d’actualitat. Un llenguatge accessible per entendre principis i normes del Dret mercantil, Dret Civil, Dret Penal, Dret laboral, etc.

*** FES LES TEVES CONSULTES I SUGGERIMENTS ***
Deixa un comentari si tens qualsevol dubte sobre aquest vídeo o si vols fer un suggeriment per a propers vídeos.

*** SEGUEIX A RUAIX EN XARXES SOCIALS ***
https://twitter.com/JSRuaix
https://www.facebook.com/josep.serraruaix
https://www.instagram.com/ruaix.vanaarleabogados/
https://twitter.com/ruaixvanaarle
https://plus.google.com/100654059317501122875

HASHTAGS:
#hipoteca #hipoteques #empresari #emprenedor #emprendre #advocat #advocatbarcelona #advocats #advocatsbarcelona

Leave a Reply

Your email address will not be published.