Classes de paraules

Explicació en valencià de les classes de paraules: variables i invariables. Dins de cada tipus, s’esmenten també les categories gramaticals: substantiu, pronom, determinant, adverbi, verb, adjectiu, preposició…

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.