CENTRE RADICAL – Concepte base per resolució tangències per potència – Geometria Plana

Després de veure què és l’eix radical i com trobar-lo, en aquest vídeo es treballa en concepte de centre radical que és essencial per resoldre els problemes de tangència d’Apol·loni per potència.

La intersecció entre dos eixos radicals ens dona un punt anomenat Centre Radical (CR) que té la característica:
– aquest punt CR té la mateixa potència de tots els elements que han definit els eixos radicals.
– per trobar la potència trobem el punt de tangència d’una circumferència respecte aquest punt, la distància de CR al punt T de tangència és l’arrel de la potència d’aquest punt a tots els elements participants.
– ens serveix com a centre per traslladar els punts de tangència a tots els elements que participen del problema de tangències.

ÍNDEX DE CONTINGUTS
00:00 Què farem?
00:25 Hem de trobar 2 eixos radicals
00:52 Unim els centres de les circumferències amb un segment.
01:04 L’eix radical és perpendicular al segment entre centres
01:24 Dibuixem circumferència auxiliar secant a les tres per trobar els eixos
01:54 Aquest punt és un punt de l’eix radical de c1 i c2
02:09 L’eix radical passa pel punt i és perpendicular al segment entre centres
02:28 Repetim el mateix procediment amb les altres dues circumferències
02:40 Amb el segon eix radical trobem el Centre Radical (CR)
02:54 CENTRE RADICAL – Característiques
03:11 Trobem el punt de tangència entre el CR i una de les circumferències
04:12 Hem trobat l’arrel de la potència
04:34 El centre radical ens serveix per traslladar els punts de tangència
05:01 Hem trobat dos punts de tangència amb cada circumferència
05:37 CR – Concepte a utilitzar sempre que resolem tangències per potència

Espero que aquests vídeos que us comparteixo us facin servei, si creus que hi ha alguna errada o vols suggerir alguna millora, t’agrairia que em deixis un comentari.

Ens veiem pel canal.

Josep Iglesias

Leave a Reply

Your email address will not be published.